نوشته‌ها

ایتالیا در جام جهانی ۲۰۱۸

ایتالیا نیاز به شوک روانی دارد

/
باخت ایتالیا در مقابل مقدونیه و ناامیدی برای حضور ایتالیا در جام جهانی ۲…